Page No. 1

החלל הוא ספר פתוח. עם כל דף שנפרס, צף...

שולחן ארוך הוא לב הזירה. הכול מתרחש ושוקק סביבו, עליו, מתחתיו ובקצותיו. החלל הוא ספר פתוח. עם כל דף שנפרס, צף ועולה זיכרון מן העתיד. שתי נשים רוכנות קשובות בהשתאות אל בין הדפים, ממתיקות סוד קיומי ומצפינות עצמן בתוכו. סימנים זעירים וטקסים אווריריים נרקחים בחלל ונמהלים בעבודות ווידאו ארט מינימליסטיות/אסוציאטיביות. הזירה פועמת במחוזות בלתי מוחשיים, נטולי נרטיב, בשפה רוטטת של חלימה והיזכרות, שעשוע ועצב, טירוף מלא חיים, סוד וגעגוע. המופע הוא חלק נוסף בפרויקט הרב תחומי המתמשך "שולחן השתיקה". הלך רוח ושיתוף פעולה בין מיה דונסקי וקרינה חננייה משתקף בעבודות הדואט אשר נרקמות בהשראת מחוות יומיומיות פשוטות, המעוגנות בשפה החזותית של מחול הבוטו.

דילוג לתוכן